ЦСМП Кюстендил


Отиване към съдържанието

Кратки данни за ЦСМП Кюстендил

Центърът за спешна медицинска помощ-Кюстендил е създаден на основание Постановление номер 195 на Министерския съвет от 1995 година. Центърът за спешна медицинска помощ-Кюстендил е лечебно заведение с непрекъснат денонощен режим на работа, по смисъла на Закона за лечебните заведения. На основание чл. 35, ал. 2 от Закона за лечебните заведения е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище админастративния център на Кюстендил.


Център за спешна медицинска помощ Кюстендил

Назад към съдържанието | Назад към главното меню