ЦСМП Кюстендил


Отиване към съдържанието

Обект на дейност

Обект на дейност
Обект на СМП са:

1. Всички болни и пострадали, намиращи се в състояние, пряко застрашаващо живота им;
2. Болни и пострадали, потърсили сами помощ във ФСМП на ЦСМП;
3. Лица с данни за психично разстройство, които представляват опасност за себе си или околните;
4. Жени със започващо раждане или аборт;
5. Деца до една година, за които е потърсена медицинска помощ;
6. Болни и пострадали, при които не може да се прецени характерът и тежестта на заболяването.


Качеството на оказаната в лечебното заведение спешна медицинска помощ трябва да отговаря на правилата за добра медицинска практика.


Център за спешна медицинска помощ Кюстендил

Назад към съдържанието | Назад към главното меню