ЦСМП Кюстендил


Отиване към съдържанието

Организация на дейността и структурни звена

В ЦМСП - Кюстендил са изградени и работят две информационни системи:
1.
Национална система за спешни повиквания е единен европесйки номер 112, чрез която постъпват всички повиквания за очакване на СМП от център 112-София, касаещи област Кюстендил.

2.
Информационна система за регулиране и проследяване на получените повиквания със съобщения приложения.

2.1.

-Управление на потребители.
-Управление на номенклатури.
-Регистриране на обаждания.
-Регистриране на междинни досиета по случаи.

2.2.
За проследяване в реално време маршрута на медицински екипи и кординиране на непрекъсната комуникация стях.
ЦСМП Кюстендил разполага с 12 санитарни автомобила снабдени с бордови комплекти -
GPS - система за кординация.Последната позволява навременно пренасочване на елемент, ефективен контрол върху разхода на гориво, защита срещу кражби и изготвяне на различни справки.
Дежурните в РКЦ- Кюстендил поддържат непрекъсната връзка с мобилен екип чрез въведена валидна мобилна мрежа или радиомрежа при необходимост.


Филиали Пощенски код, Адрес
ФСМП Кюстендил
Районна координационна централа
2500 пл."17-ти Януари" №1
ФСМП Дупница 2600 ул."Св.Георги" №2
ФСМП Бобов дол 2670 ул."Димитър Благоев" №32
ФСМП Рила 2630 ул."Академик Скрябин" №16
ФСМП Сапарева баня 2650 ул."Германея" №12
ФСМП Невестино 2695 ул."Владимир Поптомов" №56

Център за спешна медицинска помощ Кюстендил

Назад към съдържанието | Назад към главното меню